perhesiteet

Jokainen tärkeä hetki elämässä sisältää haasteita

Raskaus ja synnytyksen valmistelu

Vauvan odottaminen on hyvin erityinen vaihe elämässä. Odotusaika voi olla ihanaa molemmille vanhemmille, mutta on myös yleistä, että herää ristiriitaisia tunteita ja monenlaisia huolenaiheita, jotka liittyvät raskauden kulkuun, synnytykseen ja oman tai vauvan hyvinvointiin.

Vauvaperheet

Varhaislapsuus on tärkeä elämänvaihe. Se on jatkuvan muutoksen, nopean kasvun ja kehityksen aikaa. Lasten kasvattamiseen liittyy erilaisia tilanteita, jotka ovat useimmiten palkitsevia. Tunnesiteen luominen vauvan kanssa ei kuitenkaan ole aina helppoa. On normaalia, että tässä vaiheessa vanhemmilla on monia epäilyksiä ja kysymyksiä.

Enemmän kuin yksi vauva

Kaksosten, kolmosten ja muidenkin monikkojen suhde luo erityisen suhteen, joka alkaa ennen syntymää. Läsnäolevin henkilö lapsen elämässä on hänen monikkosisarus. Monikot voivat tarjota toisilleen keskinäistä tukea, toveruutta ja kiintymystä. Toisaalta he kohtaavat myös vaikeita tunteita, kuten keskinäistä kilpailua ja vertailua. Vanhemmille on haaste hoitaa kahta tai useampaa lasta samanaikaisesti. He tuntevat itsensä usein riittämättömiksi ja väsyneiksi ja tarvitsevat apua vanhemmuuteensa.

Varhaislapsuus (1-5 vuotta)

Ensimmäisen vuoden jälkeen maailma avautuu lapselle uudella tavalla, kun lapsi ottaa ensimmäiset askeleet ja puheen kehitys alkaa.
Lapsi alkaa ’’itsenäistyä’’ vanhemmistaan ja on yksilö, jolla on oma tahto ja mielipiteitä. Pieni lapsi tutkii ympäristöään ja oppii uutta. Leikin kautta lapsi kehittää henkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä taitojaan.

Koululaiset (6-11 vuotta)

Lapsen maailma laajenee koulun alkamisen myötä ja lapsi tutustuu uudenlaisiin ympäristöihin, saa uusia kokemuksia ja kavereita. Koulun aloittaminen mahdollistaa uuden itsenäisyyden.
Vanhempien tehtävänä on rohkaista lasta tilanteissa, jotka vaativat itsenäisyyttä. Lapsella on harrastuksia ja myös velvollisuuksia. Vanhempien tulee huolehtia siitä, että lapsella on myös riittävästi vapaa-aikaa.

Nuoruusikäinen ja nuori aikuinen

Persoonallisuuden kehittymiseen kuuluu sopeutuminen fyysisiin muutoksiin, itsenäistyminen vanhemmista, yksilöityminen ja psykologinen kypsyminen.
Nuorten huolenaiheet liittyvät usein itsetunto-ongelmiin, huoliin seurustelu- ja kaverisuhteissa, opiskelupaineisiin, mielialan vaihteluihin sekä käyttäytymisen ja tunne-elämän sääntelyn vaikeuksiin.

Online-terapia

Terapia on mahdollista myös videoyhteyden avulla. Videoneuvottelut ja etävastaanotto ovat hyvä tapa olla yhteydessä esimerkiksi silloin, jos Sinulla on liikkumisongelmia, matkustat paljon tai asut kaukana.
Online-terapia