palvelut

Kuinka autamme sinua?

Pikkuvauva eli  Perinataalinen psykologia

Pikkuvauva- eli Perinataalinen psykologia

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia on perhepsykoterapian muoto. Hoito keskittyy alle kolmen vuoden ikäisiin lapsiin ja alkaa usein ennen lapsen syntymää, raskauden aikana.
Hoidon tavoitteena on tukea vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta.

Lasten yksilöpsykoterapia

Lasten yksilöpsykoterapia

Psykoterapia voi auttaa lasta, kun hänen kehityksensä ei etene iänmukaisesti. Terapian avulla on tarkoitus auttaa lasta ymmärtämään, ilmaisemaan ja säätelemään tunteitaan ja siten myös hallitsemaan paremmin käyttäytymistään. Hoito yleensä myös parantaa kykyä tehdä koulutöitä ja kaverisuhteita.

nuorten ja nuorten aikuisten yksilöpsykoterapia

Nuorten ja nuorten aikuisten yksilöpsykoterapia

Psykoterapian tarkoituksena on tukea nuoren tervettä psykologista kehitystä, parantaa hänen kykyään ratkaista ongelmiansa, ilmaista ja säädellä tunteitaan sekä hallita paremmin käyttäytymistään. Psykoterapeuttinen työskentely nuoren kanssa usein auttaa kehittämään tyydyttävämpiä ystävyyssuhteita, parantaa opiskelutaitoja ja saavuttaa muita elämän tavoitteita.

Perheterapia

Perheterapia

Perheterapiaa suositellaan, kun perheenjäsenten välinen vuorovaikutus on vaikeaa ja omat henkilökohtaiset resurssit eivät riitä ratkaisemaan tilannetta. Perheterapia auttaa ymmärtämään perheenjäsenten ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen välistä suhdetta.

Aikuisten yksilöpsykoterapia

Aikuisten yksilöpsykoterapia

Psykoterapia voi olla sopiva vaihtoehto elämässään toistuvista ongelmista kärsivälle. Psykoterapiaa haetaan monista syistä, joista tyypillisimpiä ovat masennus, ahdistuneisuus ja ihmissuhde- tai työvaikeudet.

Psykiatria

Psykiatria

Psykiatria on lääketieteen erikoisala, jonka tavoitteena on tutkia ja hoitaa mielenterveyden häiriöitä. Työ sisältää diagnostisen arvioinnin mielenterveyshäiriöistä, sekä biologisesta että psykologisesta näkökulmasta. Persoonallisuutta ja psykososiaalista toimintaa arvioidaan hoidon tarpeen määrittämiseksi.

Avoin linja

Avoin linja, jossa voit tehdä kysymyksiä vauvasta, vanhemmuudesta tai odotuksistasi äitinä tai isänä.

Online-terapia

Terapia on mahdollista myös videoyhteyden avulla. Videoneuvottelut ja etävastaanotto ovat hyvä tapa olla yhteydessä esimerkiksi silloin, jos Sinulla on liikkumisongelmia, matkustat paljon tai asut kaukana.

Online-terapia